İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Mezun Bilgi Sistemi tanıtım toplantısı yapıldı.


Üniversitemiz tarafından, mezun öğrencilerimiz ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla tasarlanan Mezun Bilgi Sistemi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. 

Toplantıya Fakültemiz Dekanı Prof.Dr. Gökhan Tuncel, Üniversitemiz Mezun Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Hacer Ünver, Koordinatör Yardımcısı Öğr.Gör. İlyas Akkuş, Bölüm Başkanlarımız ve öğretim elemanları katıldı.

Üniversitemiz Mezun Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Ünver ve Koordinatör Yardımcısı Öğr.Gör. İlyas Akkuş tarafından, yeni ''Mezun Bilgi Sistemi'' hakkında bilgiler verildi. Ayrıca sistemin geliştirilmesi amacıyla toplantıya katılanların görüş ve önerileri alındı.

Mezun Bilgi Sistemine ulaşmak için tıklayınız.