Sağlık Bilimleri Fakültesinde Mezun Bilgi Sistemi tanıtım toplantısı yapıldı.


Üniversitemiz tarafından, mezun öğrencilerimiz ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla tasarlanan Mezun Bilgi Sistemi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıya Üniversitemiz Mezun Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Ünver, Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. İlyas Akkuş, Öğr. Gör. Mücahit Soylu, Bölüm Başkanlarımız ve öğretim elemanları katıldı.

Üniversitemiz Mezun Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Ünver,  Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. İlyas Akkuş ve Öğr.Gör. Mücahit Soylu tarafından, yeni ''Mezun Bilgi Sistemi'' hakkında bilgiler verildi. Ayrıca sistemin geliştirilmesi amacıyla toplantıya katılanların görüş ve önerileri alındı.