Birim Ofisi Görevlileri


Malatya Meslek Yüksek Okulu
Ofis Başkanı
Buğra KAĞIZMANLI
Öğretim Görevlisi
6725/6782 
buğra.kagizmanli@inonu.edu.tr
Malatya Meslek Yüksek Okulu

Zeynep ERDAL
Bilgisayar İşletmeni
6768
 zeynep .erdal@inonu.edu.tr