Birim Ofisi Görevlileri


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Ofis Başkanı
Remziye AYDIN
Öğr. Gör. 
39 33
remziye.aydin@inonu.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Burak BUĞDAY
Öğr. Gör. 
39 30
burak.bugday@inonu.edu.tr