Komisyon Hakkında


Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Osman Tayyar ÇELİK
Medya ve Web Komisyon Başkanı
otayyar.celik@inonu.edu.tr

0422 377 3300

Ögr. Gör. İlyas AKKUŞ
Medya ve Web Komisyonu Üyesi
ilyas.akkus@inonu.edu.tr
0422 377 3300


Hakkında

Medya Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Kariyer planlamasına yönelik yapılan çalışmaları mezunlara duyurarak bu alanda farkındalık oluşturmak,

b) Koordinatörlüğün faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapmak, mezunlar-mezun adayları ve paydaşlar arasında iletişimi sağlamak, yeni medya ortamlarını bu amaçlar doğrultusunda kullanmak, koordine etmek,

c) Koordinatörlüğün faaliyetleri hususunda iletişim ve tanıtım faaliyetlerini planlamak ve koordine etmek,

ç) Ulusal düzeyde yapılan kariyer etkinliklerini mezun adaylarına ve mezunlara duyurmak,

d) Mezunların yararlanacağı rehber ve kılavuzu gibi materyaller hazırlamak, televizyon, radyo vb. diğer dijital ortamlarda programlar yapmak.