Hakkında


Medya Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Kariyer planlamasına yönelik yapılan çalışmaları mezunlara duyurarak bu alanda farkındalık oluşturmak,

b) Koordinatörlüğün faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapmak, mezunlar-mezun adayları ve paydaşlar arasında iletişimi sağlamak, yeni medya ortamlarını bu amaçlar doğrultusunda kullanmak, koordine etmek,

c) Koordinatörlüğün faaliyetleri hususunda iletişim ve tanıtım faaliyetlerini planlamak ve koordine etmek,

ç) Ulusal düzeyde yapılan kariyer etkinliklerini mezun adaylarına ve mezunlara duyurmak,

d) Mezunların yararlanacağı rehber ve kılavuzu gibi materyaller hazırlamak, televizyon, radyo vb. diğer dijital ortamlarda programlar yapmak.