Komisyon Hakkında


Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. İsmail ŞAN
Sosyal Etkinlik Komisyon Başkanı

ismail.san@inonu.edu.tr

0422 377 3300

Ögr. Gör. Talip ÇELİK
Sosyal Etkinlik Komisyonu Üyesi
talip.celik@inonu.edu.tr
0422 377 3300


Hakkında

Sosyal Etkinlik Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Mezunlarla işbirliğini, yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

b) Mezunların üniversitenin sosyal imkanlarından faydalanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

c) Mezunlar arasında sosyal, kültürel ve meslekî dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı faaliyetler yapmak,

d) Mezunlar arasındaki iletişimi güçlendirici mezun buluşmaları gibi etkinliklerin düzenlenmesinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak.