Hakkında


Sosyal Etkinlik Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Mezunlarla işbirliğini, yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

b) Mezunların üniversitenin sosyal imkanlarından faydalanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

c) Mezunlar arasında sosyal, kültürel ve meslekî dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı faaliyetler yapmak,

d) Mezunlar arasındaki iletişimi güçlendirici mezun buluşmaları gibi etkinliklerin düzenlenmesinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak.