Hakkında


Kariyer destek komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Mezun adayları ve mezunların kariyer yönetimi ve iş arama süreçlerinde kariyer merkezi ile birlikte çalışarak ihtiyaç duydukları profesyonel desteği sağlamak.

b) Mezun adayı ve mezunları, bireysel ve profesyonel gelişim süreçlerine destek olacak ulusal ve uluslararası kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak faaliyetler yapmak,

c) Mezunların istihdamını arttırmaya yönelik kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerde Kariyer Merkezi ile işbirliği halinde bulunmak,

d) Üniversiteye katkı sağlayan mezunları taltif etmek