Yüksek Lisans Programları


Alevilik Araştırmaları Enstitüsü 
 • Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Ana Bilim Dalı (Tezli YL)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı(Y.L.)
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı (Ortak Tezli Y.L.)
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Y.L.)
 • Eğitim Programları ve Öğretim Bilim(Tezli Yüksek Lisans)
 • Eğitim Programları ve Öğretim Programı (Tezsiz Yüksek Lisans)
 • Eğitim Yönetimi Bilim Dalı(Tezli Y.L.)
 • Eğitim Yönetimi Bilim Dalı(Tezsiz Yüksek Lisans)
 • Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • İngiliz Dili Eğitimi Programı (İngilizce) (Tezli Yüksek Lisans)
 • Matematik Eğitimi Bilim Dalı(Tezli Yüksek Lisans)
 • Müzik Eğitimi Bilim Dalı(Tezli Yüksek Lisans)
 • Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim Dalı(Tezli Yüksek Lisans)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim Dalı(Tezsiz Yüksek Lisans)
 • Resim-İş Eğitimi Programı (Tezli Yüksek Lisans)
 • Sınıf Eğitimi Bilim Dalı(Tezli Yüksek Lisans)
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı(Tezli Yüksek Lisans)
 • Türkçe Eğitimi Bilim Dalı(Tezli Yüksek Lisans)
 • Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans
 • Yabancılara Türkçe Eğitimi Programı (Tezli Yüksek Lisans)
Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı.(Y.L.)
 • Biyoelektronik Bilim Dalı(Y.L.)
 • Biyoloji Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Biyoloji Ana Bilim Dalı.(Y.L.)
 • Biyomedikal Bilim Dalı(Y.L.)
 • Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı.(Y.L.)
 • Enerji Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Fizik Ana Bilim Dalı.(Y.L.)
 • Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı.(Y.L.)
 • İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bİlim Dalı(Y.L.)
 • İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı.(Y.L.)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Kimya Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Kimya Ana Bilim Dalı.(Y.L.)
 • Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı.(Y.L.)
 • Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı.(Y.L.)
 • Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı.(Y.L.)
 • Matematik Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı.(Y.L.)
 • Müzik Eğitimi Anasanat Dalı
 • Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı(Y.L.)
Karaciğer Nakli Enstitüsü
 • Karaciğer Nakli Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Transplantasyon İmmünolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Transplantasyon İmmünolojisi(Y.L.)
 • Transplantasyon Koordinatörlüğü Programı(Y.L.)
 • Transplantasyon Koordinatörlüğü Tezli Yüksek Lisans Programı
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Adli Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Analitik Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Anatomi Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı (Fırat Üni.)
 • Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İÖ)
 • Biyofizik Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Tezli Yüksek Lisan Programı
 • Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Çocuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Deneysel Patoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Farmakognozi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Farmakoloji Tezli Yüksek Lisan Programı
 • Farmasötik Botanik Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Farmasötik Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Farmasötik Toksikoloji Ortak Tezli Yüksek Lisan Programı (Ankara Üni.)
 • Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İlaç Endüstrisinde Ar-Ge Üretim Tezli Yüksek Lisans
 • İmmunohematoloji Tezli Yüksek Lisans
 • Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Parazitoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortak Yüksek Lisans Dersleri
 • Sinirbilim Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Tıbbi Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Tıp Tarihi ve Etik Tezli Yüksek Lisans Programı
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
 • Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı(Y.L.)
 • Ekonometri Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Erken Çocuklukta Ahlak ve Değerler Eğitimi YL
 • Eski Türk Dili Bilim Dalı(Y.L.)
 • Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı(Y.L.)
 • Felsefe Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı (YL)
 • Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans
 • Genel Türk Tarihi Bilim Dalı(Y.L.)
 • Grafik Tasarım Anasanat Dalı (YL)
 • Hadis Bilim Dalı(Y.L.)
 • Halk Edebiyatı Bilim Dalı(Y.L.)
 • Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık YL
 • İktisat Ana Bilim Dalı (İ.Ö.)
 • İktisat Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • İletişim Anabilim Dalı Yüksek Lisans
 • İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı Ortak (Y.L.)
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı (Y.L)
 • İslam Hukuku Bilim Dalı(Y.L.)
 • İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı(Y.L.)
 • İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • İşletme Anabilim Dalı (Tzs YL İÖ)
 • İşletme (YL)
 • Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı (Tzs)
 • Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı (YL)
 • Kelam Bilim Dalı(Y.L.)
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalı(Y.L.)
 • Maliye Ana Bilim Dalı (YL)
 • Muhasebe-Finansman Bilim Dalı (YL)
 • Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Bilim Dalı(Y.L.)
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik (YL)
 • Resim Ana Sanat Dalı (YL)
 • Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Uzk.Eğt. (Tzs)
 • Seramik Ana Sanat Dalı(Y.L.)
 • Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Tezsiz YL(İÖ)
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı(Y.L.)
 • Siyaset Blimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı(Y.L.)
 • Sosyoloji Ana Bilim Dalı (YL)
 • Tarih Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Tefsir Bilim Dalı
 • Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı (YL)
 • Türk Müziği Ana Bilim Dalı(Y.L.)
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı(Y.L.)
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik YL
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı (YL)
 • Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı(Y.L.)
 • Yeni Türk Dili Bilim Dalı(Y.L.)
 • Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı(Y.L.)
 • Yönetim Bilimleri Bilim Dalı(Y.L.)
 • Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı (YL)