Hakkımızda


Mezun Koordinatörlüğü, sürdürülebilir yönetim anlayışıyla Üniversitenin mezunlarına kariyer geliştirme alanlarında danışmanlık yaparak mesleki yeterliklerini arttırmalarını sağlayacak eğitimler vermek ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip ederek profesyonel iş yaşamına yönelik farkındalık oluşturup kariyer gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 2022 yılında kurulmuştur. Üniversitenin mezunlarının kendi aralarında ve Üniversite ile iletişim ağlarını geliştirerek, mezun adayları ve mezunlar arasında bağlılık ve dayanışmayı güçlendirmektedir.

Koordinatörlük;

  • Mezunlar arasında iş birliği kurarak, mezunların meslek seçim sürecine destek olup mesleki gelişimlerini takip eder, 
  • Kamu ve özel sektörle iş birliğini geliştirerek, mezunlarına iş alanları sağlayacak paydaş sayısını arttırıp konuyla ilgili süreçleri koordine eder,
  • Mezunların mesleki beceri ve yeterliklerini arttırmaya yönelik eğitim ve etkinlikler düzenler,
  • Mezunlar ile mezun adayları arasında tecrübe paylaşımlarının devamlılığını sağlayacak faaliyetler planlar ve koordine eder,
  • İş hayatındaki yeni gelişmeleri takip ederek mezunlara bu alanda rehberlik faaliyetleri yürütür,
  • Mezunların girişimcilik ve inovasyon alanlarında gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenler,
  • Mezunlarla işbirliğini, yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmaya yönelik çalışmalar yapar, bu çerçevede sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetler organize eder;
  • Üniversite bünyesindeki akademik ve idarî birimler ile Kariyer Merkezi ve öğrenci toplulukları tarafından bu amaçla organize edilen etkinliklere destek verir,
  • Koordinatörlüğün kurumsallaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar.
  • Üniversitemiz mezunlarından oluşan alanında yetkin iş insanı, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin birikimlerini aktaracağı tecrübe paylaşımları programları yapar.