Birim Ofisi Görevlileri


Fen Bilimleri Ensitüsü
Ofis Başkanı
Süleyman KÖYTEPE
Prof. Dr.
4235
süleyman.koytepe@inonu.edu.tr 
Fen Bilimleri Ensitüsü

M. Oğuz ŞEN 
Araştırma Görevlisi

d3616190012@ogr.inonu.edu.tr 
Fen Bilimleri Ensitüsü

Ramazan HATUN 
Bilgisayar İşletmeni
3065
ramazan.hatun@inonu.edu.tr