Birim Ofisi Görevlileri


Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ofis Başkanı
 Tolga ORAL
Doç.Dr.
3094
tolga.oral@inonu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Feramuz KARACA
Enstitü Sekreteri
3072
feramuz.karaca@inonu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fatma TÜTÜNCÜ
Memur
3027
fatma.tutuncu@inonu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Pınar KAHYA AYDIN
Araştırma Görevlisi

pinar.kahya@inonu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Soner ŞANLI
Araştırma Görevlisi

soner.sanli@inonu.edu.tr