Birim Ofisi Görevlileri


Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Ofis Başkanı
Mehmet Emin ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi 

mehmet.sen@inonu.edu.tr
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Nabi SARICI
Fakülte Sekreteri

nabi.sarici@inonu.edu.tr
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Gaye TAŞKAN
Arş.Gör

gaye.taskan@inonu.edu.tr
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Sıla BALTA
Arş.Gör

sila.balta@inonu.edu.tr
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Esranur KILINÇ
Arş.Gör

esranur.kilinc@inonu.edu.tr
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Nur UZUNER
Arş.Gör

nur.uzuner@inonu.edu.tr
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Soner ŞANLI
Arş.Gör

soner.sanli@inonu.edu.tr
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Ülkü AKKUŞ
Öğr. Görevlisi

ulku.akkus@inonu.edu.tr