Birim Ofisi Görevlileri


Hemşirelik Fakültesi
Ofis Başkanı
Erman YILDIZ
Doç. Dr.
3827
erman.yildiz@inonu.edu.tr
Hemşirelik Fakültesi

Ulviye GÜNAY
Doç. Dr.
3852
ulviye.gunay.inonu.edu.tr
Hemşirelik Fakültesi

Hakime ASLAN
Doç. Dr.
3840
hakime.aslan@inonu.edu.tr
Hemşirelik Fakültesi

Hatice OLTULUOĞLU
Öğr. Görevlisi
3841
hatice.oltuluoglu@inonu.edu.tr