Birim Ofisi Görevlileri


Hukuk Fakültesi
Ofis Başkanı
Ünal KÜÇÜK 
Dr. Öğr. Üyesi 
4652
unal.kucuk@inonu.edu.tr 
Hukuk Fakültesi

Kürşat AKÇA
Dr. Öğr. Üyesi 
4610
kursat.akca@inonu.edu.tr 
Hukuk Fakültesi

Burak BİLGE
Arş.Gör
4610
burak.bilge@inonu.edu.tr 
Hukuk Fakültesi

İbrahim Numan ERDOĞAN 
Arş.Gör
4610
numan.erdogan@inonu.edu.tr 
Hukuk Fakültesi

Ülkü Sümeyya USLU 
Arş.Gör
4610
sumeyya.uslu@inonu.edu.tr