Birim Mezun Ofisi Üyeleri


ÜNVAN
ADI SOYADI
GÖREVİ
Doç. Dr.
Ramazan MEŞE
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi
Serkan DEMİR
Üye
Arş. Grv.
Soner ERALAN
Üye
Arş. Grv.
Sümeyye BULUT
Üye
Arş. Grv.
Emine SARITEMUR
Üye
Memur
Mustafa Can İYİKAN
Üye