Fatma ÇİÇEKİlk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. 2016 yılında Fırat Üniversitesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 2018 yılında İnönü Üniversitesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda “İbn Haldun ve Auguste Comte’un Sosyolojilerinin Karşılaştırmalı İncelemesi” başlıklı teziyle yüksek lisans; 2023 yılında ise “Dinin Dijital Kültürdeki Görünümleri Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme: YouTube Örneği” başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamladı. 2016- 2020 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak; 2020-2023 yılları arasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2024 yılından itibaren aynı üniversitede doktor öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Fakülte Hakkında Görüşleri

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi benim açımdan eleştirel düşünceyi teşvik eden ve yeniliklere açık kıymetli bir fakültedir. Fakülteyi lisansüstü sürecinde tercih etmemin sebebi, burada akademi kültürünün olgunlaşmaya başlamış olmasıdır. 2016-2023 yılları arasında hem yüksek lisans hem de doktora eğitimimi sürdürdüğüm dönem boyunca sempozyum, konferans ve panellerin eksik olmadığı fakülteme; bu süreçte akademik ve sosyal anlamda oldukça dinamik bir ortam sunan tüm hocalarıma çok teşekkür ederim.