Mezun Yaz Seminerlerinden ilki gerçekleştirildi.


Mezun koordinatörlüğümüzün yaz seminerlerinden ilki 24.07.2023 tarihinde Doç. Dr. Esra Canpolat Gökçe tarafından gerçekleştirildi. SPSS ile Nicel Veri Tasarımının Temelleri adlı seminere katılım ve katkılarından dolayı hocamıza ve mezunlarımıza teşekkür ederiz.